Bedre velfærd for færre penge

CIM leverer velfærdsløsninger i form af brugerplatforme, der på baggrund af viden og teknologi er de mest enkle, logiske og intuitive i det daglige arbejde.

På den måde bliver løsningerne ekstrem brugervenlige og dermed opnås en høj grad af selvhjulpne brugere – personale, borgere og pårørende.

CIM samler data og nye informationer i én samlet brugerflade. Dette overblik er værdifuldt i det daglige arbejde.

Gennem løbende input fra brugere videreudvikles brugerfladen med fokus på at konvertere ønsker til anvendelig teknologi – uden at miste enkelthed og overblik.

Der lægges vægt på at skabe logiske forløb, der intuitivt guider brugeren videre i systemet og som giver mulighed for individuelle tilpasninger.

CIM mestrer at omsætte teknologiske kompetencer med viden fra brugere til arbejdsforbedrende løsninger.