På Digitaliseringsmessen ’13 præsenterer vi 3 temaer:

 • SMS-NemSMS
 • DayCare
 • InCare

NemSMS

Med en SMS/NemSMS løsning fra CIM Gruppen får kommunen en effektiv kommunikationsplatform mod borgere og kollegaer internt i kommunen.

Eksempler på anvendelsesområder:

 • Advisering om aftaler, f.eks. tandlæge, affald, genbrug og genoptræning
 • Oprette kalenderaftaler med borgere inkl. gentagelser
 • Erindre om nødvendig indbetaling forud for ydelser/kurser
 • Kort status på igangværende sagsforløb med borger, hvilket reducerer behovet for borger kontakt
 • Minde om tilbagelevering af udlånte effekter(f.eks. fra hjælpemiddelcentralen)
 • Tildeling af adgangskoder
 • IT-driftsstatus for kommunens medarbejdere
 • Vagtplanlægning
 • Varsling ved f.eks. vejarbejde, oversvømmelse og brand

Løsningen integreres i kommunens eksisterende kendte systemer med udsendelse fra f.eks. Microsoft Outlook.
Med en NemSMS-løsning hoster og opbevarer CIM alle certifikater og sørger for integration til e-Boks.

DayCare

daycareskrmDayCare er en kommunikationsplatform til institutioner, der gør det muligt for forældre, børn og personale at dele viden, og dermed reduceres en række tidskrævende arbejdsgange for personalet.

daycareskrm

Forældrene kan nu via smartphone og pc selv stå for at registrere sygdom, ferie, legeaftaler, tilmeldinger o.s.v.

Det frigiver tid for personalet til opgaver, der kræver menneskeligt nærvær.

Med DayCare får institutionens personale et hurtigt og effektivt overblik og kan bl.a.:

 • Se hvilke børn, der er til stede i institutionen
 • Se hvilke børn der er sygemeldt eller har ferie
 • Se hvilke kolleger, der er på arbejde
 • Oprette ture i kalendersystemet
 • Modtage & sende korte forældre-beskeder
 • Se dagens belægningsrapport
 • Uploade billeder fra dagligdagen

InCare

InCare er en løsning specielt udviklet til plejecentre, rehabiliterings- og psykiatriske bosteder samt hjemmeplejen.
Enkel og brugervenlig kommunikation mellem Borger-Pårørende-Personale.
Personaleskærm giver personalet overblik, Borgerskærm giver bl.a. mulighed for at gå direkte ind i Omsorgssystemer, Kost og Aktivitetsstyring.
Info skærmen med komme og gå funktion, hvor personalet bliver vist med billede.

Eksempler på anvendelsesområder:

nyhed_ikoner

Når man klikker på ikonet for Madplan, får man informationer om dagens menu med beskrivelser og billeder. Her kan beboeren eller de pårørende også selv bestille et måltid.

Her ses ikonet for Kalender-systemet til planlægning af dag-uge-måneds-aktiviteter. I kalenderen kan man oprette aftaler som f.eks. fysioterapeut, frisør, besøg, tur ud af huset, deltagelse i aktiviteter osv.

Personale-ikonet giver adgang til teams, billeder, navne og titler for personalet. Her er det også muligt at vælge en løsning hvor det bliver vist, hvem der er på vagt.

Plejepersonalet har en særlig adgang, som kun kan åbnes med deres personlige kode. Her kan personalet se f.eks. døgnrytmeplan, historik, journaler, medicin, diagnoser og behandlinger.

Vi håber, at du vil lægge vejen forbi vores stand på Digitaliseringsmessen Stand C12.