CIM Gruppen A/S

CIM Gruppen har til formål at skabe innovative hardware- og softwareløsninger målrettet den private og offentlige sektor. Konkret består CIM Gruppen af en række højt specialiserede virksomheder, der supplerer hinanden med know-how eller administration, afhængig af behov. På den måde kan de enkelte virksomheder fokusere på netop deres kernekompetencer og dermed skabe de bedste løsninger mere effektivt.

Medarbejderne i CIM Gruppen er kompetente og engagerede. Derfor prioriterer CIM Gruppen et godt arbejdsmiljø med videreuddannelse, kompetenceudvikling og socialt samvær.

CIM selskaberne

CIM Industrial System A/S

Virksomheden blev stiftet i 1998 med det mål at udvikle software til test og måling. I dag er CIM Industrial System Europas førende Know-House indenfor softwareudvikling med National Instruments TestStand og LabVIEW. For eksempel udvikler CIM Industrial System testudstyr, måleudstyr, visionløsninger og kontrolsystemer.

Læs mere på www.cim.as

CIM Electronics

Virksomheden blev stiftet i 2000 med det formål at udvikle software til produktionsanalyse og –styring (SPC) og dataopsamling og –overvågning af produktionsprocesser (M2M).

I dag er CIM Electronics desuden facilitator og innovativ partner i software-udviklingsprocesser i en række industrivirksomheder.

Læs mere på www.cim-electronics.com

CIM Mobility

Virksomheden blev en del af CIM Gruppen A/S i 2006. CIM Mobility udvikler software til SMS- og trådløs kommunikation. Det kan fx være software, der overfører kundens informationssystemer til mobil telekommunikation. CIM Mobility har udviklet en række avancerede softwareløsninger, der via en intuitiv brugerflade kan anvendes af mange forskellige mobiltyper og til en- eller tovejs kommunikation.

Læs mere på www.cim-mobility.dk

CIM interconn

Virksomheden blev stiftet i 2006 med det formål at udvikle software og hardware til digital skiltning og interaktiv skærmkommunikation. I dag finder du løsninger fra CIM interconn både som faste installationer i butikscentre, kontorer, industrier, banker og offentlige institutioner og som mobile installationer i fx i busser, tog, på skibe, offshore m.v. CIM interconn kan således levere brugertilpasset skærmkommunikation, uanset branche og miljøforhold.

Læs mere på www.cim-interconn.dk

Einfach ApS

Når man driver virksomhed, er der en række administrative opgaver, som skal varetages, fx økonomistyring, lønudbetaling m.v. Det behøver de forskellige virksomheder i CIM Gruppen imidlertid ikke at bekymre sig om, for de opgaver varetager Einfach. Einfach servicerer foruden CIM Gruppen en række små og mellemstore virksomheder, hvor ledelsen ønsker at fokusere på ”kerneforretningen” og derfor outsourcer den økonomiske styring.

Læs mere på www.einfach.dk

CIM SCADA ApS

Siden 2010 har CIM SCADA leveret softwaresystemer, baseret på 3D grafik til dataopsamling og regulering af procesanlæg. Softwaresystemer fra CIM SCADA gør det muligt at få data fra procesanlæg ved real-time dataopsamling, overvågning, styring, regulering og alarmering.

Læs mere på www.cim-scada.com

CIM Cloud

Virksomheden producerer og leverer målrettede teknologi- og produktionsløsninger, som kan integreres med data og informationer fra cloud services via internettet.

Vil du vide mere om CIM Cloud, er du velkommen til at kontakte Ole H. Thomsen på oht@cim.as

Læs mere på www.cim-cloud.dk

CIM Software Testing A/S

CIM Software Testing laver softwareløsninger til systemtest af primært indlejrede systemer – dvs. computersystemer, der er ’skjult’ i andre produkter. Firmaets flagskib er produktet SeqZap, der er et system til at foretage test af de indlejrede systemer for at kontrollere, om det kan leve op til de kravspecifikationer, der er opstillet.

Vil du vide mere om muligheder med softwaretest, er du velkommen til at kontakte Allan Henneberg på ah@cim.as

Læs mere på www.cim-software-testing.dk 

CIM PrintTronic

CIM PrintTronic har en meget stærk kompetence inden for udvikling og design af elektronik og printplader. Kernekompetencen er sparring og udviklingsarbejde forud for den egentlige produktion. CIM PrintTronic producerer desuden print enkeltvis eller i små og mindre serier, foretager tests, montage og kan varetage logostikopgaver.

Vil du vide mere om elektronikudvikling og printproduktion, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Henning Vestergaard på hv@cim.as

Læs mere på www.cim-printtronic.dk